Double click to edit
Double click to edit
Copyright

BECON
647834
Belastingconsulenten

© 2015 TAX in shape  | webdesign BRAND in shape
BECON geregistreerde belastingadviespraktijk

Copyright


TAX in shape B.V.

Jan van Eijcklaan 2-4,

3723 BC  BILTHOVEN,

Nederland


De op deze website verstrekte

informatie, waaronder teksten,


foto's, illustraties, grafisch materiaal,

logo's en merken zijn eigendom van


TAX in shape® of derden en worden

beschermd door auteursrecht,

merkenrecht en/of enig ander

intellectueel eigendomsrecht.

Het is de gebruiker van de website

slechts toegestaan voor eigen gebruik

de informatie van de website op te

slaan, af te drukken, te analyseren en

(gedeeltelijk) te kopiëren. Het is de

gebruiker niet toegestaan om op de

website verstrekte informatie openbaar

te maken, te verspreiden, te bewerken

of op welke wijze dan ook aan derden

beschikbaar te stellen, zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming

van TAX in shape®.


TAX in shape® behoudt alle rechten

met betrekking tot de op de website

verstrekte informatie.


Als u aanvullende vragen hebt omtrent

copyright, neem dan even

contact

met

ons op.


TAX in shape B.V.
Mr. G.M.L.G. Marell
Jan van Eijcklaan 2-4 
3723 BC  BILTHOVEN

T +31 (0) 6 2428 7055
info@taxinshape.nl
www.taxinshape.nl                                    
KvK 61559342


Voor informatie en belastingadvies, bel 06 2428 7055
TAX in shape. Belastingzaken geregeld.                                         
Belastingadviseur TAX in shape
Partner van NLcoach
Fiscaliteit in de Sport