Double click to edit
Double click to edit

Disclaimer


Aan de op deze website verstrekte

informatie kunnen geen rechten worden

ontleend. TAX in shape® aanvaardt geen

enkele aansprakelijkheid voor directe of

indirect schade die ontstaat door het

gebruik van de website of door de via de

website ter beschikking gestelde

informatie. U als gebruiker van de

informatie bent verantwoordelijk voor de

keuze en het gebruik van de informatie.


Uitsluitend ter informatie bevat de

website hyperlinks naar websites die

door derden worden aangeboden en

bijgehouden, en waarover  TAX in

shape® geen controle heeft.
Disclaimer

TAX in shape® draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van andere bronnen.

G

ebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.


Als u aanvullende vragen hebt over deze disclaimer, neemt u dan even

contact

met ons op.

BECON
647834
Belastingconsulenten

© 2015 TAX in shape  | webdesign BRAND in shape
BECON geregistreerde belastingadviespraktijk

TAX in shape B.V.
Mr. G.M.L.G. Marell
Jan van Eijcklaan 2-4 
3723 BC  BILTHOVEN

T +31 (0) 6 2428 7055
info@taxinshape.nl
www.taxinshape.nl                                    
KvK 61559342


Voor informatie en belastingadvies, bel 06 2428 7055
TAX in shape. Belastingzaken geregeld.                                         
Belastingadviseur TAX in shape
Partner van NLcoach
Fiscaliteit in de Sport